Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Källaröversvämningar

Vid extrema regn eller hastig snösmältning kan det bli problem med källaröversvämningar. Om olyckan är framme kan vatten tränga sig upp ur golvbrunnen i din källare. Du kan förebygga det på många sätt.

Förebygg översvämning

För att förhindra översvämningar orsakade av ytvatten, bör marken närmast huset luta utåt från huset. Det bör finnas tak över källartrappor.
I dokumentet Råd & Anvisningar till ABVA hittar du fler sätt att förebygga översvämningarPDF.

Att tänka på vid källaröversvämning

När vattnet börjar tränga upp ur golvbrunnarna finns det en rad saker du kan göra.

  • Täck golvbrunnarna med något tätande och ställ ett tungt föremål ovanpå.
  • Stäng eventuella backventiler på avloppsledningen.
  • Stäng av strömmen om det finns risk för kortslutning.
  • Flytta undan föremål som kan skadas av vattnet.
  • Kontakta tekniska förvaltningen så fort du kan.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag.
  • Dokumentera eventuella skador genom att till exempel fotografera.
  • Tänk på hygienen. Tvätta händerna om du kommit i kontakt med inströmmande vatten.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-20 12.52