Kommunalt avlopp

Under marken i Mölndal löper cirka 30 mil ledningar för spillvatten som tillhör det kommunala ledningsnätet. Avloppsreningsverken använder avancerade metoder för att rena vårt vatten, men du kan också hjälpa till att stoppa föroreningar redan innan de når vattnet.

Vill du veta hur du ansluter dig till kommunalt avlopp, kan du läsa om det under ledningsnät.

Avloppsrening

Spillvattnet från till exempel toaletter, handfat och diskhoar leds via bergtunnlar till Ryaverket, ett avloppsreningsverk på Hisingen.

Ryaverket ägs av Gryaab, som svarar för reningen av avloppsvatten i Göteborgsregionen. Gryaab ägs gemensamt av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille.

Stoppa föroreningar hemma

Avloppsreningsverken får mer och mer avancerade reningsmetoder, men har svårt att hantera alla dagens miljögifter. Hushållen är en av de största utsläppskällorna och ingenting du slänger i avloppet bara försvinner. Därför är det viktigt att vi stoppar föroreningarna innan de hamnar i handfat, toaletter eller golvbrunnar.

Tänk på att inte använda avloppet som sopnedkast.Du undviker många problem med avloppet genom att ställa in en papperskorg i badrummet där du kan slänga tvättlappar, tops, bindor, blöjor eller liknande.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad