Anmälan av dagvattenanläggning

När du bygger en dagvattenanläggning ska du anmäla det till Mölndals stad. Använd formuläret nedan för att anmäla din dagvattenanläggning till oss.

Anläggningens placering
Ansvarig för drift och underhåll


Ange även ansvarskod vid kommunal verksamhetOm anläggningen

Beskriv så utförligt som möjligt

Syfte med dagvattenanläggningen * (obligatorisk)
Syfte med dagvattenanläggningen


Recipient * (obligatorisk)
Ange vilken recipient (sjö/vattendrag) som tar emot dagvattnet
RecipientTyp av yta som är ansluten


T.ex. vändplaner, lastzoner, markområde med mer

Ange med BN

Ange om det finns uppgifter om förorenad mark.
Ladda upp bilagor

Se till att det är bra skala på planen

När du anmäler dagvattenanläggning kommer tekniska nämnden att hantera de personuppgifter som du lämnar i enlighet med dataskyddsförordningen. Vi behandlar uppgifterna för att kunna fullgöra VA-abonnemanget fastighetsägaren har med Mölndals stad. Hur vi hanterar personuppgifter.

Kontakt

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad