Eget dricksvatten

På landsbygden har de flesta vatten från egen brunn. Om du har en egen brunn eller delar en med dina grannar är det viktigt att regelbundet ta prov på vattnet.

Jag vill analysera mitt vatten

Hit vänder du dig för provtagning av dricksvatten

Anlita alltid ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium vid provtagning av ditt dricksvatten. Du hittar en uppdaterad lista på ackrediterade laboratorier hos SWEDAC.

Vilken analys du bör göra beror på vilken typ av brunn det rör sig om.

  • Grävd brunn - Mikrobiologisk och kemisk analys
  • Borrad brunn - Mikrobiologisk och kemisk analys samt radon

Mikrobiologisk analys

Den mikrobiologiska analysen innebär att du kontrollerar bakteriehalten i vattnet. I grävda brunnar finns risk att förorenat ytvatten tränger in. Dessutom kan vattnet påverkas av utsläpp av avloppsvatten från anläggningar i närheten. Även borrade brunnar kan få problem med bakterier och andra mikrobiologiska parametrar.

Kemisk analys

I den kemiska analysen kontrolleras bland annat ammonium, järn, mangan och fluorid, det vill säga ämnen som normalt förekommer i vatten. I analysen ingår också pH, grumlighet och hårdhet på vattnet.

Radon

Radon finns i berggrunden och kan finnas i höga halter i borrade brunnar. Det kan därför vara en bra idé att kontrollera radonhalten i ditt vatten. Den största hälsorisken med radon är inandning av radongas.

Att dricka vatten med radon är inte lika skadligt. Men när du använder vatten med höga radonhalter avges radongas i inomhusluften. Radon i ditt dricksvatten kan alltså orsaka höga radongashalter i inomhusluften.

Jag vill anlägga en brunn

Sköt om din brunn

Skötseln av din brunn är viktig för att du ska få ett bra dricksvatten. Det är extra viktigt att ta hand om en grävd brunn eftersom den har större kontakt med ytvatten än en borrad. I broschyren Sköt om din brunn Pdf, 1.3 MB. från Livsmedelsverket och SGU finns fler tips och råd för dig med egen brunn.

Registrera din brunn

SGU samlar in uppgifter om egna vattenbrunnar i brunnsarkivet. Mer information hittar du på SGU:S hemsida

Relaterad information

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad