Kokningsrekommendationer - vanliga frågor och svar

På den här sidan kan du ta del av vanliga frågor och svar om kokning av dricksvatten. De bygger dels på de frågor som ställs till Mölndals stad men också på erfarenhet från till exempel livsmedelsverket.

Frågor och svar, uppdaterat senast 2020-07-10 kl 15.43

Vad är det för bakterier?

Det handlar om koliforma bakterier. Det är en indikatorbakterie som kan tyda på att även andra bakterier kan växa i ledningarna.

Koliforma bakterier är inte farliga i sig, de finns normalt i människans tarmflora. 

Hur märker man om man fått i sig bakterier?

Du kan bli illamående och drabbas av kräkning och diarré i varierande grad beroende på vilken koliform bakterie du har fått i dig. Detta har även med ditt allmäntillstånd att göra. Personer med nedsatt immunförsvar löper följaktligen ökad risk att drabbas.

Ring Sjukvårdsupplysningen på 1177 om du har symptom.

Är bakterien smittsam?

Nej. det är ingen luftburen smitta men kan smitta vid direktkontakt med kräk.

Kan man se på vattnet om det är bra eller dåligt?

Nej, vattnet ser ut, luktar och smakar precis som vanligt. Bakterierna kan endast upptäckas genom vattenprover som analyseras i ett laboratorium.

Kan man bli sjuk?

Ja, om vattnet skulle vara påverkat kan man bli illamående och drabbas av kräkning och diarré. Vi har dock endast misstankar om bakterier och prover tas. Inga indikationer finns på att någon mår dåligt, kokningsrekommendationen är en förebyggande säkerhetsåtgärd.

Hur många minuter måste jag koka vattnet?

Det räcker att vattnet kokar upp och bubblar kraftigt. Det behöver inte koka någon längre tid.

Hur har Mölndal koll på vattnet normalt?

Vi gör ständiga rutinkontroller enligt livsmedelsverkets krav, både på vattenverk och ute i ledningsnätet.

Varför kör ni inte ut tankar med vatten till området?

Vi kör ut tankar för dricksvatten till samhällsviktig verksamhet, exempelvis äldreboenden och förskolor. Eftersom vattnet i kranen kan användas till mycket okokt och även mat och dryck om det kokas kör vi inte ut vatten. Om det är vattenavbrott då det saknas vatten i kranen ordnar vi platser där du kan hämta vatten.

På Bangårdsvägen 49 finns en vattenpost där finns en mindre kran där du kan fylla t.ex. en mindre dunk med dricksvatten. Det bästa är dock att du kokar själv hemma.

Jag bor i centrala Mölndal, hur vet ni att mitt vatten är ok?

Vi gör rutinkontroller på dricksvatten kontinuerligt för att garantera kvaliteten. Proverna från övriga områden är det inget fel med.

Den förhöjda bakterienivån är begränsad till ett område i västra Kållered. Hela västra Kållered uppmanas att koka vattnet just nu som en säkerhetsåtgärd tills via fått nya provsvar. Det finns ingen risk att smittan sprids till fler delar av ledningsnätet.

Jag hörde att ni avråder från bad i Stensjön också, finns det någon koppling?

Nej! Det finns ingen som helst koppling mellan dessa olika händelser. Vattnet i Stensjön har inget med stadens dricksvatten att göra.

Hur länge kommer kokningsrekommendationen att vara?

Provtagning sker och vi hoppas kunna få svar under vecka 29. Är vattnet rent så upphävs kokningsrekommendationen. Vi kommer att uppdatera löpande.

Kan jag duscha och bada under tiden?

Ja, vattnet kan användas till personlig hygien.

Kan jag borsta tänderna i vattnet?

Nej, använd om möjligt kokt vatten till tandborstning.

Hur många är drabbade?

I området är drygt 3000 personer folkbokförda.

Kan jag få ersättning?

Nej det går sannolikt inte. Vi följer lagen om allmänna vattentjänster (LAV) och generellt sett har vi inte någon ersättningsskyldighet vad gäller leverans eller kvalitet i samband med störningar i vattendistributionen. Vattnet du har i kranen går dessutom utmärkt att använda okokt till det mesta.

Jag har druckit vatten hela dagen, är det farligt?

Känner du symptom som diarré eller kräkningar, ta kontakt med 1177.

Jag bor i området men fick inget sms, varför?

Vår sms-tjänst når alla mobiltelefoner som är registrerade på en adress i Mölndals kommun. Systemet fångar upp telefonnummer från teleoperatörerna själva.

Har du exempelvis en arbetsmobil som är registrerad utanför kommunen så får du inget sms automatiskt. Men du kan lägga till och koppla fler telefonnummer till din adress. Läs mer om vår SMS-avisering.

Kan mitt husdjur dricka vattnet?

Det bästa är om du kokar vatten som du ger till ditt husdjur.

Jag har vatten från egen brunn, måste jag koka vattnet?

Nej, kokningsuppmaningen gäller de med kommunalt vatten.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-07-24 15.38