Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Vattenkvalitet i Mölndal

Vatten är en förutsättning för allt liv och människans viktigaste livsmedel. Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

Mölndals stad arbetar för att ditt dricksvatten ska hålla så hög kvalitet som möjligt. Vi har 24 timmars beredskap vilket gör att personal snabbt är på plats vid eventuella störningar  och garanterar hög kvalitet på dricksvattnet dygnet runt.

Mölndals vattenverk tar sitt vatten från Rådasjön. Vattentäkten anlades 1995 och försörjer idag större delen av Mölndal, Kållered och Lindome med cirka 12 000 m³ (Kubikmeter) dricksvatten per dygn.

Mölndals stad har mjukt vatten - använd mindre tvättmedel

Mölndals vatten är mycket mjukt, mindre än 2ºdH (tyska hårdhetsgrader).  Därför kan du använda sparsamt med tvättmedel och ändå få ren tvätt - och en renare miljö.

Vattenprover

Dricksvatten klassas som livsmedel. Livsmedelsverket sätter upp riktmärken för vattenkvalitet. För att kontrollera vattnets kvalitet tar vi vattenprover vid vattenverken, på ledningsnätet och ute hos dig som vattenkonsument. Proverna skickar vi till ett laboratorium, som bland annat undersöker om vattnet innehåller bakterier eller mikroorganismer.

Laboratoriet undersöker också om vattnet är tjänligt som livsmedel, det vill säga drickbart. Mölndals vatten uppfyller kraven från Livsmedelsverket med god marginal.

Vattenanalys från Mölndals vattenverk

I tabellen presenteras vilken kvalitet dricksvatten producerat av Mölndals vattenverk håller. I tabellen anges vilka intervall de olika parametrarna legat inom under ett års tid. Provtagningsplatsen för dessa prover är Skedebrogatan i centrala Mölndal, det är likvärdig vattenkvalitet på de flesta ställen i staden.

Mölndals vattenverks vattenanalys

Ämne

Enhet

Intervall 2018-2019

Gränsvärde

Kommentar

Aluminium

mg/l

0,03-0,06

<0,1

Tillsätts i reningsprocessen och
förekommer naturligt i vattnet.

Ammonium

mg/l

<0,02-0,04

<0,5

Förekommer naturligt i vattnet. Kan indikera
förorening av råvattnet från jordbruk.
Kan frigöras från cement.

Järn

mg/l

<0,05

<0,2

Finns naturligt i vattnet.

Kan tillföras genom korrosion av ledningar.

Kalcium

mg/l

5 - 7,4

<100

Förekommer naturligt i vattnet

Koppar

mg/l

<0,02-0,02

<0,2

Huvudsaklig källa är korrosion av ledningar i fastigheten

Magnesium

mg/l

1,3-1,9

<30

Förekommer naturligt i vattnet

Mangan

mg/l

<0,02-0,1

<0,05

Förekommer naturligt i vattnet.

Höga halter kan förekomma under
höst- och vinterhalvåret

Nitrit (NO²)

mg/l

<0.004

0,5


Övrigt

Färg vid 405 nm

mg/l pt

5-10

<30

Mycket färg kan bero på organiskt eller oorganiskt
material, järn eller mangan i vattnet.

Konduktivitet vid 25 grader

mS/m

21,3 - 26,6

<250

Indikerar vattnets salthalt.
Hög konduktivitet ökar risken för korrosion.

pH vid 20 grader


7,8-8,6

<7,5 - >9,0

Högt pH kan orsakas av feldosering på vattenverket

eller utlösning av kalk från cementbelagda ledningar

Turbiditet

FNU

>0,1 - 0,55

<1,5

Hög halt kan bero på organiskt eller oorganiskt material i vattnet eller utfällningar från ledningsnätet


Fullständiga analysrapporter finns på vattenverket, kontakta oss om du önskar veta mer om vattenkvaliteten i Mölndal.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-23 15.57