Var ligger vatten och avloppsledningarna

Ledningskollen är en tjänst för dig som vill kontrollera var det finns ledningar i marken eller var din förbindelsepunkt är eller om det finns ledningsrätter på din fastighet. Dina egna ledningar, som alltså är på din fastighet, måste du själv ha koll på var dem finns.

Vill du kontrollera vart det finns VA-ledningar eller andra ledningar i marken utanför din fastighet ska du använda Ledningskollen.

Använd ledningskollen

Det är en webbtjänst där du kommer i kontakt med alla ledningsägare som har ledningar i det aktuella området du undrar om. Ange att du vill ha ledningsanvisning så kontaktar ledningsägarna dig. Antingen får du en karta över ledningarna eller så kommer ledningsägaren och märker ut ledningarna på plats.

Om du enbart vill veta var förbindelsepunkten är kan du skriva det i din fråga i Ledningskollen.

Utmärkning av olika ledningar kan beställas via e-tjänst av Lantmäteriet.

Kontrollera dina VA-installationer

Om du ska gräva eller borra på din tomt, exempelvis för bergvärme, är det viktigt att du har koll på var VA-installationen, dina rör, är så du inte gräver av dem. Ibland kan det även finnas kommunala ledningar på din fastighet, då finns det till exempel ledningsrättsavtal.

Du ansvarar själv för VA-rören på din fastighet, från förbindelsepunkten som oftast ligger cirka 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.

Mölndals stad har inga ritningar över var dina rör går, du behöver själv ha koll var de är. Du kan vända dig till bygglovsarkivet och höra om det finns uppgifter om dina ledningar i ditt bygglov.

  • Ska du gräva på din egen fastighet och inte vet om det finns ledningsrättsavtal, använd Ledningskollen för att kontrollera.
    I ledningskollen kan du dock inte fråga om dina egna ledningar, du måste ha koll på dem själv.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad