Vatten och avlopp i omvandlingsområden

Det finns områden med sammanhängande bebyggelse inom Mölndals stad där det idag inte finns kommunalt vatten och avlopp. Detta beror ofta på att områdena tidigare varit fritidsområden där människor väljer att bosätta sig permanent.

Ett vitt handfat med en blandare i kromfärg.  Vatten rinner ner i handfatet. 

Den befintliga VA-försörjningen som ofta består av enskilda lösningar klarar inte den ökade belastningen från helårsboende vilket medför ökade utsläpp till våra sjöar och vattendrag. Därför jobbar Mölndals stad långsiktigt med utbyggnad av det kommunala VA-nätet till dessa områden.

Miljön i fokus

Handlingsplan för vatten och avlopp i omvandlingsområden beslutades i kommunstyrelsen i november 2014. I handlingsplanen framgår vilka områden som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp samt en tidplan för när kommunen planerar att ansluta de olika områdena. 

Syftet med handlingsplanen är att åtgärda problem med ökade utsläpp genom att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till de områden där de enskilda avloppsanläggningarna anses ha en negativ påverkan på miljön. Utbyggnadsordningen för områdena baseras också främst på miljönyttan men hänsyn har även tagits till kommande detaljplaner, tillgängliga resurser och ekonomi.

Karta över omvandlingsområden

Karta finns som bilaga i Handlingsplan för vatten och avlopp i omvandlingsområden (kortversion) Pdf, 1.4 MB..

Tidplan

Utbyggnad kommer främst att ske genom att staden bygger ut ledningar för vatten och avlopp i områdena men kan även ske genom bildande av en gemensamhetsanläggning som bygger ut ledningar i området och ansluter till kommunens ledningsnät. I beslutad handlingsplan finns en tidplan. Då tidplanen kan justeras finns aktuellt läge i text på sidan.

Justeringar i tidplanen kan ske med kort varsel. Preliminär tidsplan finns nedan.

Tidplan Vatten och avlopp i omvandlingsområden

Område

Status planering av byggnation

Tulebo by, etapp 2

Byggnation pågår 2023. Läs mer.

Ingemantorp, etapp 1

Inväntar ny utredning.

Tulebo Strandväg, etapp 2

Byggnation projekteras 2023. Läs mer.

Stenkrossvägen

Byggnation projekteras 2023-2024.

Barnsjöområdet etapp 1

Detaljplanearbete pågår. (Projektering sker efter det).

Barnsjöområdet etapp 2

Detaljplanearbete pågår.

Hassungared etapp 1

Planerad projektering 2024 och byggnation 2024-2026.

Hällesås etapp 1

Planerad projektering 2024 och byggnation 2025-2026.

Hällesås etapp 2

Planerad projektering 2026 och byggnation 2027-2028.

Hassungared etapp 2

Planerad projektering 2025 och byggnation 2026-2028.

Spårröd

Planerad projektering 2027 och byggnation 2028.

Humlekärr och Torkelsbohöjd

Planerad projektering 2028 och byggnation 2029.

Ingemantorp etapp 2

Planerad byggnation 2029.

Dammets byväg

Planerad projektering 2029 och byggnation 2030.

I dessa områden pågår utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Alternativt planeras utbyggnad inom den närmsta tiden.

Vill du veta mer om arbetsgången med VA till befintlig bebyggelse kan du ladda ner Mölndals stads informationsfolder om VAIO Pdf, 3.1 MB..

Anslutningsavgifter

När din fastighet ansluts till det kommunala VA-nätet betalar du en anläggningsavgift. Den baseras på hur stor din fastighet är och hur många bostäder som finns på den.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad