Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Vatten och avlopp i omvandlingsområden

Det finns områden med sammanhängande bebyggelse inom Mölndals stad där det idag inte finns kommunalt vatten och avlopp. Detta beror ofta på att områdena tidigare varit fritidsområden där människor väljer att bosätta sig permanent.

Handfat med rinnande vatten. Foto: Vanessa Maciel Pinto

Den befintliga VA-försörjningen som ofta består av enskilda lösningar klarar inte den ökade belastningen från helårsboende vilket medför ökade utsläpp till våra sjöar och vattendrag. Därför jobbar Mölndals stad långsiktigt med utbyggnad av det kommunala VA-nätet till dessa områden.

Miljön i fokus

Handlingsplan för vatten och avlopp i omvandlingsområden beslutades i kommunstyrelsen i november 2014. I handlingsplanen framgår vilka områden som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp samt en tidplan för när kommunen planerar att ansluta de olika områdena. 

Syftet med handlingsplanen är att åtgärda problem med ökade utsläpp genom att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till de områden där de enskilda avloppsanläggningarna anses ha en negativ påverkan på miljön. Utbyggnadsordningen för områdena baseras också främst på miljönyttan men hänsyn har även tagits till kommande detaljplaner, tillgängliga resurser och ekonomi.

Du kan läsa VAIO-handlingsplanenPDF i kortversion.

Tidplan

Utbyggnad kommer främst att ske genom att staden bygger ut ledningar för vatten och avlopp i områdena men kan även ske genom bildande av en gemensamhetsanläggning som bygger ut ledningar i området och ansluter till kommunens ledningsnät.

Du hittar information om när staden bygger ut ledningsnätet i tidplanen för VAIOPDF.

Ladda ner en karta över Mölndals VAIO-områdenPDF.

Vill du veta mer om arbetet med VA till befintlig bebyggelse kan du ladda ner Mölndals stads informationsfolder om VAIOPDF.

Anslutningsavgifter

När din fastighet ansluts till det kommunala VA-nätet betalar du en anläggningsavgift. Den baseras på hur stor din fastighet är och hur många bostäder som finns på den. Läs mer och se aktuell anläggningsavgift för VA.

Pågående och planerad utbyggnad av kommunalt VA

I dessa områden pågår utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Alternativt planeras utbyggnad inom den närmsta tiden.

Tulebo Höjd

Barnsjön

Skäggered/Kjellbergska vägen

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Ann Rane
Avdelningschef VA
Tekniska förvaltningen
031-315 15 19
ann.rane@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-07-23 10.47