Vattenläckor i hus

En vattenläcka kan uppstå helt utan förvarning. Du ansvarar för alla ledningar i din fastighet och eventuella läckor.

Som fastighetsägare ansvarar du för alla ledningar från förbindelsepunkten.

Så gör du om du har en vattenläcka i ditt hus

Om du har en synlig läcka kontaktar du en rörläggare eller VVS-montör som kan hjälpa dig att åtgärda problemet. Är du osäker på om det är en läcka eller inte, är du välkommen ringa kontaktcenter för vägledning.

Kontakta oss om vattenmätaren läcker

Du ska alltid kontakta Mölndals stad när något har hänt eller behöver göras med vattenmätaren. Samma sak gäller om vattnet behöver stängas av vid förbindelsepunkten om du ska göra arbeten i din fastighet.

Provavstängning

Inför en avstängning av vattnet för ett arbete på din fastighet måste vi göra en provavstängning som du bokar tid med oss först. Hör av dig via kontaktcenter Mölndal för att boka tid.

Läs mer i Råd och anvisningar om vatten och avlopp Pdf, 6.4 MB..

Upptäck läckor i tid

Gör det till en vana att inte endast titta på vattenmätaren när du läser av den. Utan lyssna även på den. Om du hör ett susande ljud vid vattenmätaren när alla kranar i huset är avstängda, kan du ha en läcka någonstans i ditt hus. Du kan kontrollera det oftare än när du läser av mätaren.

Om en vattenledning går sönder inne i en byggnad kan det bli stora översvämningsskador. Därför ska du se till att avstängningsventilerna vid vattenmätaren fungerar, så att du själv snabbt kan stänga av vattenflödet vid en läcka i huset.

Om ventilerna inte fungerar bör du som fastighetsägare snarast ordna det. En rörläggare eller VVS-montör kan hjälpa till. Om du vill flytta vattenmätaren, måste du först få ok från oss.

Vattenläckage kan bli dyrt

Tänk på att många droppar små med tiden blir stora och dyra vattenmängder. Det är också en belastning på miljön.
 
Här är några exempel på hur mycket vatten som kan rinna ut i fastigheten om du inte är uppmärksam:


Typ av läcka

Läckans storlek

Droppande kran

40 liter per dygn eller 15 kubikmeter per år

Stråle motsvarande en sytråd (0,3 millimeter

80 liter per dygn eller 30 kubikmeter per år

Stril motsvarande en sytråd (0,9 millimeter)

800 liter per dygn eller 300 kubikmeter per år

Toalett som rinner

1 100 liter per dygn eller 400 kubikmeter per år

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad