Vattenläckor i hus

En vattenläcka kan uppstå helt utan förvarning. Ha därför som rutin att kontrollera mätarställningen på din vattenmätare med jämna mellanrum. Jämför den med vad det står på din faktura. På så sätt kan du upptäcka eventuella läckor, otäta kranar och rinnande toalettstolar i tid. 

Så gör du om du har en vattenläcka

Om du har en synlig läcka kontaktar du en rörläggare eller VVS-montör som kan hjälpa dig att åtgärda problemet. Är du osäker på om det är en läcka eller inte, är du välkommen ringa kontakcenter för vägledning.

Du ska alltid kontakta Mölndals stad när något har hänt eller behöver göras med vattenmätaren eller om vattnet behöver stängas av i gatan.

Läs mer i Råd och anvisningar om vatten och avlopp Pdf, 6.4 MB..

Upptäck läckor i tid

Gör det till en vana att inte endast titta på vattenmätaren, utan även lyssna på den. Om du hör ett susande ljud vid vattenmätaren när alla kranar i huset är avstängda, kan du ha en läcka.

Om en vattenledning går sönder inne i en byggnad kan det bli stora översvämningsskador. Därför ska du se till att avstängningsventilerna vid vattenmätaren fungerar, så att du själv snabbt kan stänga av vattenflödet vid en läcka i huset. Om ventilerna inte fungerar bör du som fastighetsägare snarast ordna det. En rörläggare eller VVS-montör kan hjälpa till.

Vattenläckage kan bli dyrt

Tänk på att många droppar små med tiden blir stora och dyra vattenmängder. 2021 kostar vårt vatten 27,19 kronor per kubikmeter eller ungefär två öre per liter.
 
Här är några exempel på hur mycket vatten som kan rinna ut i fastigheten om du inte är uppmärksam:


Typ av läcka

Läckans storlek

Droppande kran

40 liter/dygn eller 15 kubikmeter/år

Stråle motsvarande en sytråd (0,3 millimeter

80 liter/dygn eller 30 kubikmeter/år

Stril motsvarande en sytråd (0,9 millimeter)

800 liter/dygn eller 300 kubikmeter/år

Toalett som rinner

1 100 liter/dygn eller 400 kubikmeter/år

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad