Översyn Rådasjöns vattenskyddsområde

Mölndals stad arbetar med en översyn av vattenskyddsområdet runt Rådasjön och Norra Långvattnet. Länsstyrelsen fattar beslut om vattenskyddsområdet då det berör flera kommuner.

Ett dricksvatten av god kvalité är en självklarhet i dagens samhälle. En viktig del i att säkerställa det är att ha en säker råvattentillgång och ett fullgott skydd för kvaliteten på råvattnet. 

Vårt samhälle påverkas av ökade hot och risker genom förändrat klimat, ökad kemikalieanvändning och mänsklig påverkan. Mölndals stad har idag ett gällande vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för Rådasjön som är från 1996. Nuvarande avgränsning och reglering bedöms inte vara tillräcklig för att säkerställa skyddet av råvattnet på kort och lång sikt. Rådasjön och dess tillrinningsområde sträcker sig inom flera kommuner.

Så ser processen ut

April-juni 2018 -kommunalt samråd med möjlighet att lämna synpunkter genomfördes.

Januari 2019 - Förslaget går till beslut i kommunstyrelse

April 2019 - Förslaget till föreskrifter för vattenskyddsområdet har skickats till Länsstyrelsen för samråd och fastställande.

Förslag till Vattenskyddsområde

Dokument kommunalt samråd

Tekniskt underlag

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-22 12.00