Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Översyn Rådasjöns vattenskyddsområde

Mölndals stad arbetar med en översyn av vattenskyddsområdet runt Rådasjön och Norra Långvattnet. Länsstyrelsen fattar beslut om vattenskyddsområdet då det berör flera kommuner.

Ett dricksvatten av god kvalité är en självklarhet i dagens samhälle. En viktig del i att säkerställa det är att ha en säker råvattentillgång och ett fullgott skydd för kvaliteten på råvattnet. 

Vårt samhälle påverkas av ökade hot och risker genom förändrat klimat, ökad kemikalieanvändning och mänsklig påverkan. Mölndals stad har idag ett gällande vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för Rådasjön som är från 1996. Nuvarande avgränsning och reglering bedöms inte vara tillräcklig för att säkerställa skyddet av råvattnet på kort och lång sikt. Rådasjön och dess tillrinningsområde sträcker sig inom flera kommuner.

Förslag Rådasjöns och Norra Långvattnets vattenskyddsområde

Ett förslag på reviderat vattenskyddsområde och föreskrifter finns nu framtaget. Vi genomför därför samråd kring förslaget innan vi lämnar det till Länsstyrelsen för beslut. Innan Länsstyrelsen fattar beslut kommer ett formellt samråd att hållas.

Alla handlingar finns längre ner på sidan. Mellan 4 april och 11 juni finns handlingarna också att ta del av i:

  • Mölndals stadshus, Göteborgsvägen 11-17.
  • Härryda kommunhus, Råda torg
  • Partille kommunhus/kundcenter

Synpunkter på förslaget och föreskrifterna för vattenskyddsområdet tas emot skriftligt senast 11 juni 2018 via:

  • e-post till tekniska@molndal.se
  • vanlig post till Mölndals stad, Tekniska förvaltningen, 431 82 Mölndal

Ange: TEN 457/16 Översyn VSO, som ämne i mejlet eller på kuvertet.

Välkommen på informationsmöte om vattenskyddsområdet

Onsdag 2 maj klockan 15-17 i Mölndals stadsbibliotek, Bergmansgatan 29.

Måndag 7 maj klockan 18-20 i Församlingshemmet Råda rum, Kyrkvägen 45, Mölnlycke

Förslag till vattenskyddsområde och föreskrifter för Rådasjön och Norra Långvattnet

Tekniskt underlag för förslag till vattenskyddsområde

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-03-27 14.04