Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Mölndals innerstad

Mölndals stadskärna kommer de närmaste åren att genomgå en modernisering. Vi planerar för fler butiker, nya bostäder och mötesplatser, samtidigt som vi stärker den innerstad vi har idag.

Ulla Jacobssons plats – entré nya biblioteket. Skissbild: Fredblad arkitekter

Skissbild: Fredblad arkitekter

Målet är att skapa en levande och attraktiv stadskärna för både Mölndalsbor och besökare, med stadsmässiga kvarter som drar fördel av sitt goda kollektivtrafikläge.

Innerstadsmiljön ska vara trivsam och tilltalande och upplevas som välkomnande och trygg för besökare i alla åldrar, en stad för alla att leva och verka i.

I den nya stadskärnan är följande planerat:

  • nya kvarter med handel, bostäder, kontor och sociala mötesplatser
  • en kvartersstad där gator, torg, platser och byggnader ska hålla en hög
    gestaltningsnivå i hela området
  • ett brett handelsutbud på cirka 40 000 kvm, vilket är ungefär en dubblering jämfört med dagens centrum
  • fler bostäder i innerstaden, cirka 45 000 kvm, vilket blir cirka 600 lägenheter
  • nya ytor för kontor, cirka 30 000 kvm, vilket blir cirka 1 500 arbetsplatser
  • en ombyggnad av innerstadens gator, torg och mötesplatser
  • nya parkeringsanläggningar i anslutning till innerstadshandeln

Först ut är SCA-huset

NCC har byggt det nya kontorshuset över spårvagnsslingan intill Knutpunkten vid Mölndals bro som invigdes i december 2016. SCA-huset rymmer drygt 1000 arbetsplatser, består av sju våningar kontor på 25 000 kvadratmeter med entré mot Mölndals bro.

Under Mölndals bro ner till marknivå finns två våningar parkeringsdäck, vilket ger utrymme för ungefär 200 bilar och täcker lite drygt halva tomten, medan de ovanpåliggande kontorsvåningarna skjuter ut över spårvagnsslingan som kommer att ligga kvar i befintligt läge. Platsen och omgivningarna formar byggnaden vilket skapar förutsättningar för en identitetsskapande profilbyggnad. För staden har detta blivit första steget för det nya Mölndals innerstad.

Vi ser kontorshuset som en otroligt viktig start för att utveckla vår stadskärna och börja bygga Mölndals innerstad, säger Björn Marklund, stadsbyggnadschef i Mölndals stad.

Söder och norr om Brogatan

På tur står detaljplanerna för söder och norr om Brogatan som kommunfullmäktige antog den 25 mars 2015. Bygget startade i maj/juni samma år och byggtiden för de här två planerna är beräknade till cirka tre år och inflyttning sker under 2017 och 2018. De båda planerna innehåller den nya gallerian, ett nytt bibliotek samt nya bostäder.

Kvarteren Kungsfisken och Åbybergsgatan

Staden har under året påbörjat arbetet med att även ta fram detaljplaner för de två sista områdena i innerstaden – kvarteren Kungsfisken och Åbybergsgatan. I kvarteret Kungsfisken prövar vi att få till ytterligare kontor och handel. I området runt Åbybergsgatan prövar vi möjligheten för fler bostäder, kontor, hotell och parkering.

Detaljplaner och preliminär tidplan

Under hela byggperioden ska Mölndal ha en fungerande stadskärna. Flygbilden illustrerar de olika planområdenas ungefärliga avgränsning och vad de kommer att innehålla.

Detaljplan

Planarbete

Utbyggnad

1. Norr om Brogatan

2013-2015

2015-2018

2. Söder om Brogatan

2013-2015

2015-2020

3. Kontor öster om Nygatan

2013-2014

2015-2016

4. Norr om Åbybergsgatan

2016-2018

2018-2020

5. Kv Kungsfisken, söder om Brogatan

2016-2017

2018-2019

Detaljplan över Mölndals innerstad

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-06-20 13.47