Betyg - beställ betygs­handling

Du kan beställa betygshandlingar från grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen i Mölndal.

Studerande på vuxenutbildningen med ett konto registrerat i Alvis kan beställa betygskopior direkt via Alvis.

  • Kopior av enstaka betyg skickas kostnadsfritt.
  • Papperskopior på beställning som omfattar 40 sidor kostar 110 kronor. Varje sida därutöver 2 kronor.
  • Avskrift ur arkiverad betygskatalog 110 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.

Dela på:

Senast uppdaterad