Bygga, bo & miljö

Vissa av e-tjänsterna kräver en enklare form av inloggning med användarnamn och lösenord, andra kräver inloggning med e-legitimation. Om inget annat anges ägs blanketten, formuläret eller e-tjänsten av Mölndals stad.

Blanketter publiceras i pdf-format. Vissa av blanketterna kan skrivas i direkt med hjälp av Adobe Acrobat Reader, som är gratis. Hämta Adobe Acrobat Reader

Bygga

Tjänst

Typ

Ansökan om Bygglov och andra byggärenden

E-tjänst

Mina byggärenden

E-tjänst

Lämna meddelande i byggärende

E-tjänst

Ta del av beslut sökande

E-tjänst

Lämna kompletteringar i ärendet

E-tjänst

Komplettera inför startbesked

E-tjänst

Ansökan om slutbesked

E-tjänst

Lämna svar vid grannhörande

E-tjänst

Ta del av beslut granne

E-tjänst

Anmäla kontrollansvarig

E-tjänst

Företag: Lämna svar vid grannhörande

E-tjänst

Bygglov, marklov och rivningslov, ansökan Pdf, 399.7 kB.

Ifyllningsbar blankett

Rivningslov, enklare ansökan Pdf, 229.4 kB.

Ifyllningsbar blankett

Förhandsbesked, ansökan Pdf, 399.7 kB.

Ifyllningsbar blankett

Bygganmälan. Anmälan åtgärd som inte kräver lov Pdf, 383.2 kB.

Ifyllningsbar blankett

Rivningsanmälan. Anmälan rivning som inte kräver lov Pdf, 203.7 kB.

Ifyllningsbar blankett

Kontrollplan, enkel för små ärenden Pdf, 1.3 MB.

Ifyllningsbar blankett

Kontrollplan, enkel för eldstad eller rökkanal Pdf, 1.4 MB.

Ifyllningsbar blankett

Strandskyddsdispens, ansökan Pdf, 97.6 kB.

Ifyllningsbar blankett

Braskamin miljöinformation Pdf, 144 kB.

Ifyllingsbar blankett

Kontrollplan för rivning (rivningsplan) Pdf, 167 kB.

Ifyllningsbar blankett

Kontrollansvarig (kvalitetsansvarig), anmälan Pdf, 195.2 kB.

Ifyllningsbar blankett

Slutbesked/ slutbevis, ansökan Pdf, 199 kB.

Ifyllningsbar blankett

Planbesked, ansökan Pdf, 181.5 kB.

Ifyllningsbar blankett

Ajourhållning av lägenhetsregistret, flerbostadshus Pdf, 1.5 MB.

Ifyllningsbar blankett

Ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus Pdf, 199.1 kB.

Ifyllningsbar blankett


Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad