Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Omsorg & hjälp

Vissa av e-tjänsterna kräver en enklare form av inloggning med användarnamn och lösenord, andra kräver inloggning med e-legitimation. Om inget annat anges ägs blanketten, formuläret eller e-tjänsten av Mölndals stad.

Blanketter publiceras i pdf-format. Vissa av blanketterna kan skrivas i direkt med hjälp av Adobe Acrobat Reader, som är gratis. Hämta Adobe Acrobat Reader

Dödsfall och begravning

Tjänst

Typ

DödsboanmälanPDF

Blankett

Färdtjänst

Tjänst

Typ

Flexlinjen, anmälan

E-tjänst

Färdtjänst, ansökan

E-tjänst

Färdtjänst, ansökanPDF

Ifyllningsbar blankett

Högkostnadsskydd, ansökanPDF

Ifyllningsbar blankett

LäkarintygPDF

Ifyllningsbar blankett

Riksfärdtjänst, ansökanPDF

Ifyllningsbar blankett

God man, förvaltare och förmyndare

Tjänst

Typ

1. Anmälan om behov av god manPDF

Ifyllningsbar blankett

2. Anstånd för att lämna in redovisningPDF

Blankett

3. Anstånd för att lämna in redovisning

E-tjänst

4. Ansökan om godmanskap/förvaltarePDF

Blankett

5. Ansökan från socialtjänsten om god man för ensamkommandePDF

Ifyllningsbar blankett

6. Ansökan om samtycke till arvskiftePDF

Blankett

7. Ansökan om samtycke till försäljningPDF
av fastighet, bostadsrättPDF

Blankett

8. Ansökan om samtycke till köp av fastighet, bostadsrättPDF

Blankett

9. Ansökan uttag från spärrat konto - förmyndare

E-tjänst

10. Ansökan om uttag från spärrat konto - förmyndarePDF

Blankett

11. Ansökan uttag från spärrat konto - god man, förvaltare

E-tjänst

12. Ansökan uttag från spärrat konto, god man, förvaltarePDF

Blankett

13. Ansökan om samtycke att uppta lånPDF

Blankett

14. Ansökan om samtycke till placeringPDF

Blankett

15. Begäran om entledigandePDF

Blankett

16. Begäran om entledigande

E-tjänst

17. Förteckning över tillgångar och skulderPDF

Ifyllningsbar blankett

18. Förteckning över tillgångar och
skulder ensamkommande barnPDF

Ifyllningsbar blankett

19. Förteckning över tillgångar ochPDF
skulder, FöräldrarPDF

Blankett

20. Förenklad redovisningPDF

Blankett

22. Förenklad redovisning ensamkommande barn från 170401PDF

Ifyllningsbar blankett

23. Förenklad redovisning - PDF
Särskilt förordnad vårdnadshavarePDF

Blankett

24. Förenklad redovisning -
Särskilt förordnad vårdnadshavarePDF

Ifyllningsbar blankett

25. Intresseanmälan, god man förvaltarskapPDF

Blankett

26. Intresseanmälan, god man förvaltarskap

E-tjänst

27. Klagomål på god man, förvaltare,
särskilt förordnad förmyndare

Blankett

28. Klagomål på god man, förvaltare,
särskilt förordnad förmyndare

E-tjänst

29. Läkarutlåtande avseende beslutskompetensPDF

Blankett

30. Redogörelse oskiftat dödsboPDF

Blankett

31. Redogörelse oskiftat dödsbo

E-tjänst

32. Redogörelse till årsräkning/sluträkning och
begäran om arvodePDF

Ifyllningsbar blankett

33. SläktförteckningPDF

Blankett

34. Särskild postadress, anmälan. Skatteverket

Ifyllningsbar blankett

35. Årlig granskning av förvaltarskap

E-tjänst

36. Årlig granskning av förvaltarskapPDF

Blankett

37. Årsräkning sluträkning - god man/förvaltarePDF

Blankett

38. Årsräkning sluträkning - god man/förvaltarePDF

Ifyllningsbar blankett

39. Årsräkning sluträkning - föräldrar- legala förmyndarePDF

Blankett

40. Årsräkning sluträkning - föräldrar- legala förmyndarePDF

Ifyllningsbar blankett

 

Socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Tjänst

Typ

Försörjningsstöd grundansökanPDF

Blankett

Försörjningsstöd återansökanPDF

Blankett

Vigsel

Tjänst

Typ

Tidsbokning för vigsel

E-tjänst

Dina uppgifter

Dina personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du godkänner att din information får lagras och bearbetas i register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag 8.00-16.30
onsdag 8.00-16.30
torsdag 8.00-16.30
fredag 8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-07 15.52