Omsorg & hjälp

Vissa av e-tjänsterna kräver en enklare form av inloggning med användarnamn och lösenord, andra kräver inloggning med e-legitimation. Om inget annat anges ägs blanketten, formuläret eller e-tjänsten av Mölndals stad.

Blanketter publiceras i pdf-format. Vissa av blanketterna kan skrivas i direkt med hjälp av Adobe Acrobat Reader, som är gratis. Hämta Adobe Acrobat Reader


Dödsfall och begravning

Tjänst

Typ

Dödsboanmälan Pdf, 194.7 kB.

Blankett


Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, socialbidrag

Tjänst

Typ

Ekonomiskt bistånd grundansökan Pdf, 296.6 kB.

Blankett

Ekonomiskt bistånd återansökan

E-tjänst

Ekonomiskt bistånd återansökan Pdf, 254.7 kB.

Blankett


Familjerätt

Tjänst

Typ

Faderskap, föräldraskap

E-tjänst

Färdtjänst

Tjänst

Typ

Flexlinjen, anmälan

E-tjänst

Färdtjänst, ansökan

E-tjänst

Färdtjänst, ansökan Pdf, 842.4 kB.

Ifyllningsbar blankett

Högkostnadsskydd, ansökan Pdf, 1.3 MB.

Ifyllningsbar blankett

Läkarintyg Pdf, 1.3 MB.

Ifyllningsbar blankett

Riksfärdtjänst, ansökan Pdf, 864.2 kB.

Ifyllningsbar blankett

God man, förvaltare och förmyndare

Information

Blanketter och e-tjänster har flyttats

Sjukvård

Tjänst

Typ

1177 Vårdguidens e-tjänster. Västra Götalandsregionen

E-tjänst

Väntetider i vården. Sveriges kommuner och landsting

E-tjänst

Vigsel

Tjänst

Typ

Tidsbokning för vigsel

E-tjänst

Dina uppgifter

Dina personuppgifter i ansökan eller anmälan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad