Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Omsorg & hjälp

Vissa av e-tjänsterna kräver en enklare form av inloggning med användarnamn och lösenord, andra kräver inloggning med e-legitimation. Om inget annat anges ägs blanketten, formuläret eller e-tjänsten av Mölndals stad.

Blanketter publiceras i pdf-format. Vissa av blanketterna kan skrivas i direkt med hjälp av Adobe Acrobat Reader, som är gratis. Hämta Adobe Acrobat Reader

Dödsfall och begravning

Tjänst

Typ

DödsboanmälanPDF

Blankett

Färdtjänst

Tjänst

Typ

Flexlinjen, anmälan

E-tjänst

Färdtjänst, ansökan

E-tjänst

Färdtjänst, ansökanPDF

Ifyllningsbar blankett

Högkostnadsskydd, ansökanPDF

Ifyllningsbar blankett

LäkarintygPDF

Ifyllningsbar blankett

Riksfärdtjänst, ansökanPDF

Ifyllningsbar blankett

God man, förvaltare och förmyndare

Tjänst

Typ

1.Anmälan om behov av god manPDF

Ifyllningsbar blankett

2. PDFAnmälan om behov av åtgärder gällande förmynderskap för omyndigaPDF

Ifyllningsbar blankett

3.Anstånd för att lämna in redovisningPDF

Ifyllningsbar blankett

4. Anstånd för att lämna in redovisning

E-tjänst

5.Ansökan om godmanskap/förvaltarePDF

Ifyllningsbar blankett

6. Ansökan från socialtjänsten om god man för ensamkommandePDF

Ifyllningsbar blankett

7. Ansökan om samtycke till arvskiftePDF

Ifyllningsbar blankett

8. Ansökan om samtycke till försäljning PDF
av fastighet, bostadsrättPDF

Ifyllningsbar blankett

9. Ansökan om att låta omyndig driva rörelsePDF

Ifyllningsbar blankett

10. Ansökan om samtycke till köp av fastighet, bostadsrättPDF

Ifyllningsbar blankett

11. PDFAnsökan om samtycke till uthyrning av fastighet, bostadsrättPDF

Ifyllningsbar blankett

12. Ansökan uttag från spärrat konto - förmyndare

E-tjänst

13. Ansökan om uttag från spärrat konto - förmyndarePDF

Ifyllningsbar blankett

14. Ansökan uttag från spärrat konto - god man, förvaltare

E-tjänst

15.Ansökan uttag från spärrat konto, god man, förvaltarePDF

Ifyllningsbar blankett

16. Ansökan om samtycke att uppta lånPDF

Ifyllningsbar blankett

17.Ansökan om samtycke till placeringPDF

Ifyllningsbar blankett

18. Begäran om entledigandePDF

Ifyllningsbar blankett

19. Begäran om entledigande

E-tjänst

20. PDFFörteckning över tillgångar och skulderPDF

Ifyllningsbar blankett

21. PDFFörteckning över tillgångar och PDF
skulder ensamkommande barnPDF

Ifyllningsbar blankett

22.PDF Förteckning över tillgångar och PDF
skulder, FöräldrarPDF

Ifyllningsbar blankett

23. PDFFörenklad redovisningPDF

Ifyllningsbar blankett

24. PDFFörenklad redovisning ensamkommande barnPDF

Ifyllningsbar blankett

25. PDFFörenklad redovisning - PDF
Särskilt förordnad vårdnadshavarePDF

Ifyllningsbar blankett

26. PDFIntresseanmälan, god man förvaltarskapPDF

Ifyllningsbar blankett

27. Intresseanmälan, god man förvaltarskap

E-tjänst

28. Klagomål på god man, förvaltare, PDF
särskilt förordnad förmyndarePDF

Ifyllningsbar blankett

29. Klagomål på god man, förvaltare,
särskilt förordnad förmyndare

E-tjänst

30. Läkarutlåtande avseende beslutskompetensPDF

Ifyllningsbar blankett

31. Redogörelse oskiftat dödsboPDF

Ifyllningsbar blankett

32. Redogörelse oskiftat dödsbo

E-tjänst

33. PDFRedogörelse till årsräkning/sluträkning och PDF
begäran om arvodePDF

Ifyllningsbar blankett

34.SläktförteckningPDF

Ifyllningsbar blankett

35. Särskild postadress, anmälan. Skatteverket

Ifyllningsbar blankett

36. Årlig granskning av förvaltarskap

E-tjänst

37.Årlig granskning av förvaltarskapPDF

Ifyllningsbar blankett

38. PDFÅrsräkning sluträkning - god man/förvaltarePDF

Ifyllningsbar blankett

39. PDFÅrsräkning sluträkning - föräldrar- legala förmyndarePDF

Ifyllningsbar blankett


Socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Tjänst

Typ

Försörjningsstöd grundansökanPDF

Blankett

Försörjningsstöd återansökanPDF

Blankett

Vigsel

Tjänst

Typ

Tidsbokning för vigsel

E-tjänst

Dina uppgifter

Dina personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du godkänner att din information får lagras och bearbetas i register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-05-25 11.56