Forskning

Stadsarkivet är öppet för alla och du är välkommen på ett besök för att ta del av originalhandlingar. Kontakta oss innan, så att vet vi vilket material du vill ha framtaget och när du kommer. Du kan även söka online i protokoll.

Vi förvarar handlingar i huvudsak från 1863. Av våra 219 arkiv kommer de allra flesta från den kommunala verksamheten, men det finns även ett fåtal arkiv från andra verksamheter.

Titta på kommunens arkivbestånd Pdf, 165.8 kB., där får du en överblick över forsknings­möjligheterna. En god start är också att ta del av vår forskarvägledning Pdf, 5.2 MB..

Stadsarkivet förvarar följande kommuners arkiv:

  • Fässbergs kommun 1863-1921
  • Kållereds kommun 1863-1970
  • Lindome kommun 1863-1970
  • Mölndals municipalsamhälle 1912-1921
  • Mölndals stad 1922-1970
  • Mölndals kommun 1971 - (kommunen återtog beteckningen stad 2004)

Inom Fässbergs kommun fanns åren 1912-1921 ett municipalsamhälle. Det innebar att man i den tätbebyggda delen av kommunen tillämpade samma lagstiftning som för städer, till exempel hälsovårdsstadga och byggnadsstadga. Municipalsamhället hade beslutande organ för just dessa områden, men var i övrigt en del av Fässbergs kommun. 1922 blev Fässbergs kommun (tillsammans med municipalsamhället) Mölndals stad.

Andra källor till kommunens historia

Det finns ett omfattande arkivmaterial om Mölndal på Mölndals föreningsarkiv och på landsarkivet i Göteborg.

Landsarkivets förteckningar är sökbara i den nationella arkivdatabasen. Museet och hembygdsföreningarna är också rika källor till kommunens historia.

Dela på:

Senast uppdaterad