Ekonomi och budget

Budget, årsredovisning och uppföljningar är viktiga termer för den kommunala ekonomin. Den kommunala verksamheten finansieras av kommunalskatt, statsbidrag samt avgifter och taxor som staden tar betalt för, till exempel för äldreomsorg och renhållning.

Budget

Mölndals stads budgetprocess innebär att kommunfullmäktige redan i juni beslutar om ett så kallat utgiftstak för varje nämnd.

Enkelt uttryckt fördelas då en pott pengar till varje nämnd, som i sin tur fördelar dessa på respektive verksamhet. Sista steget i processen är att kommunfullmäktige, i november, beslutar om budgeten för nästkommande år.

Årsredovisning

Mölndals stads årsredovisning innehåller en översikt över stadens ekonomiska ställning och verksamhet under året.

Årsredovisningen innehåller också en sammanställd redovisning som omfattar både stadens egen verksamhet i förvaltningsform och den verksamhet som bedrivs i bolagsform.

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-01-26 09.16