Årsredovisning

Mölndals stads årsredovisning innehåller en översikt över stadens ekonomiska ställning och verksamhet under året.

Årsredovisningen innehåller också en sammanställd redovisning som omfattar både stadens egen verksamhet i förvaltningsform och den verksamhet som bedrivs i bolagsform.

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad