Kommunala avgifter

En del av stadens tjänster och service har en avgift, till exempel bygglov, barnomsorg, renhållningen, vatten och avlopp samt vår äldreomsorg.

Avgifter och taxor för

Avfall och återvinning

Mölndals stad tar hand om avfall på ett miljöriktigt sätt. På sidan "Avgift, regler och abonnemang" kan du läsa om priser för sophämtningen, slamtömning och renhållningsabonnemang.

Borgerlig vigsel

Kostnaden är 625 kronor och du kan läsa mer om borgerlig vigsel på sidan "Gifta sig, borgerlig vigsel".

Bygglov

Djur

Miljöförvaltningen ansvarar för miljötillsynen på din hästhållning. Timavgiften är 925 kronor per timme för att kontrollera din verksamhet.

Förskola och barnomsorg

En plats i barnomsorgen är ett abonnemang som löper under hela året, även under lov, semester och annan ledighet. Avgiften, som är en månadskostnad, beräknas i procent på hushållets sammanlagda avgiftsgrundande inkomst per månad.

Läs mer om taxan och använd beräkningsverktyget för barnomsorgsavgift.

Kopior av allmänna handlingar

Avgiftstaxa för kopior av allmänna handlingarPDF

Parkering och parkeringstillstånd

På Mölndals Parkerings hemsida kan du läsa om parkeringstillstånd i staden.

Om du på grund av en funktionsnedsättning har svårt att gå och behov av att parkera nära ditt mål, till exempel ditt hem eller en butik, kan du ha rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Läs mer om hur du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Sotning och brandskydd

På Räddningstjänsten Storgöteborgs hemsida hittar du information om brandskyddskontroll och sotning.

Vatten och avlopp

Du som är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar en så kallad brukningsavgift varje år. Du som inte redan är ansluten till nätet, kan betala en engångssumma, en så kallad anläggningsavgift för att ansluta dig.

Läs mer om avgifterna för vatten och avlopp.

Vård och omsorg

Avgiftsbroschyr för äldre och personer med funktionsnedsättningPDF

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-03-24 08.37