Statistik

Mölndal är efter Göteborg och Borås den tredje folkrikaste kommunen i Västra Götalands län. För att ta välgrundade beslut och följa upp arbetssätt i staden är statistik en viktig del.

Den här sidan innehåller statistik, dels siffror som sällan förändras och annan statistik som ständigt förändras. Senaste uppdateringen skedde 2020-02-24.

Befolkning

Inom Mölndals stads gränser ökar antalet boende och antas fortsätta att göra så de kommande åren. Vid 2020 års slut var folkmängden 69 901 personer. Nära kopplat till befolkningsökningen är bostadsbyggandet, som har varit och kommer fortsätta att vara i betydande omfattning. Staden växer och är attraktiv i relation till sin folkmängd. Inflyttningen från resten av landet som andel av befolkningen är relativt hög i Mölndal.

Mölndal är till ytan en relativt liten kommun. Grannkommunen Göteborg är 6,7 gånger så stor till ytan och har en befolkning som är 8,5 gånger av Mölndals.

  • Total yta: 152,28 km²
  • Landareal: 145,84 km²
  • Folkmängd: 68 152
  • Medelålder: 39,1 år

Medelåldern i Mölndals stad är relativt låg. Det här beror bland annat på att det bor väldigt många personer som är 25-30 år i kommunen, samtidigt som andelen mellan 60-80 är lägre än riksgenomsnittet. Tittar vi framåt kommer de som nu är i tjugoårsåldern att bli äldre och bo kvar i kommunen, samtidigt som det antas flytta in många nya i tjugoårsåldern. Det här kommer inom de närmaste åren innebära att en ovanligt stor del av de som bor i Mölndal stad är i arbetsför ålder.

Utbildning

Utbildning

I Mölndal har personer i åldrarna 20-64 i genomsnitt högre utbildningsnivå än genomsnittet i länet och riket. Andelen kvinnor som har studerat vidare efter gymnasiet är högre än andelen män i kommunen, vilket är ett mönster som också upprepas i länet och riket. 55 procent av kvinnorna i Mölndal har eftergymnasial utbildning vilket kan jämföras med 47 procent av männen.

Diagram över utbildningsnivå Mölndal.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

Pendlingsmöjligheterna till och från Mölndal är goda. I relation till folkmängd pendlar väldigt många över kommungränsen i jämförelse med andra kommuner. Det totala antalet av in- och utpendlare i Mölndal är i storleksordningen 80 procent av befolkning vilket kan jämföras med drygt 30 procent i Göteborg.

  • Inpendling: 29 849 personer
  • Utpendling: 23 480 personer
  • Bor och arbetar i kommunen: 11 444 personer

Andelen förvärvsarbetande är hög i kommunen och genomsnittliga årsinkomsten är högre än i landet som helhet. Arbetsinkomsten skiljer sig mellan kvinnor och män, där kvinnor nästintill i alla åldersgrupper tjänar mindre än männen med undantag för en minimal skillnad i åldrarna under 20 år. Det finns skillnader mellan yrkesgrupper, men som kvinna i Mölndal tjänar du i genomsnitt mindre på ditt arbete än din pappa, bror eller vän.

Diagram över skillnader mellan kön i arbetsinkomst i Mölndal.

Boende

Boende

Den vanligaste boendeformen i Sverige är småhus som äganderätt följt av flerbostadshus som hyresrätter och sist bostadsrätter. Samma förhållande gäller i Mölndal. Kommunen skiljer sig dock från riket vad gäller priser, där det genomsnittliga huspriset 2017 var 4 839 000kr i Mölndal och 2 967 000kr i landet.

Diagram över boendeformer i Mölndal.

Mer information

Har du inte fått svar på dina frågor eller har sidan skapat nya som du tidigare inte hade? Var inte orolig - svaren finns och du hittar dem i nedanstående källor.

SCB

En stor del av den statistik som berör kommun samordnas av Statistiska centralbyrån, SCB. Myndigheten har en sida för Kommunfakta, som sammanfattar statistik om exempelvis befolkningen, ekonomi och skola. SCB ger också möjlighet till jämförelser mellan kommunerna genom sidan för Kommuner i siffror.

Genom SCB:s webbplats kan du utöver detta exempelvis hitta namnstatistik och befolkningspyramider, men även mycket annat. För att hitta annan statistik leta vidare på SCB.

Andra myndigheter och aktörer

Statistik som berör samhällets olika delar når du även via specifika myndigheter och organisationer. Västra Götalandsregionen har en statistikdatabas som bland annat samlar utbildningsstatistik och sjukvårdsstatistik, men också mycket mer om regionen.

För specifik information om arbetsmarknaden besök gärna Arbetsförmedlingens statistiksidor.

Valmyndigheten har intressant statistik om hur befolkningen röstar och Socialstyrelsen om hur socialtjänst, hälsa och vård ser ut. Ofta har myndigheter statistik på sitt område, och de webbplatser som nämns ovan är bara ett urval.

Hjälp

Vi svarar väldigt gärna på frågor. I vissa fall kan vi även vara behjälpliga med att hitta specifika siffror om du har svårigheter att finna dem själv.

Kontakt

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad