Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Statistik Mölndal

Välkommen till Mölndals stads statistiksidor. Nedan hittar du den mest efterfrågade statistiken om vår kommun. Statistiken är uppdelad ämnesvis och kommer främst från Statistiska centralbyrån, SCB. På de efterföljande statistiksidorna har vi publicerat faktatexter, tabeller med mera, som vi hoppas att du kan ha nytta av.

Mölndal är den tredje folkrikaste kommunen i Västra Götalands län efter Göteborg och Borås. Under första halvåret 2018 ökade Mölndals befolkning med 1 206 personer eller 1,8 procent och den 30 juni fanns 67 327 folkbokförda personer i kommunen. Motsvarande tidpunkt föregående år hade befolkningen ökat med 790 personer eller 1,2 procent.

Demografiska fakta

 • Landareal: 145,84 km²
 • Befolkningstäthet: 453,4 invånare/km² (2018)
 • Folkmängd: 67 327 invånare (33 593 kvinnor/33 734 män, 2018-06-30)
 • Västra Mölndal: 32 839 invånare (16 527 kvinnor/16 312 män)
 • Östra Mölndal: 11 971 invånare (5 956 kvinnor/6 015 män)
 • Västra Lindome: 4 365 invånare (2 159 kvinnor/2 206 män)
 • Östra Lindome: 9 825 invånare (4 901 kvinnor/4 924 män)
 • Västra Kållered: 2 853 invånare (1 379 kvinnor/1 474 män)
 • Östra Kållered: 5 399 invånare (2 659 kvinnor/2 740 män)
 • På kommunen skrivna: 75 invånare (12 kvinnor/63 män)
 • Folkökning: 1 206 personer (1,8 procent, 2018-06-30)
 • Födda: 434 personer
 • Vanligast tilltalsnamnet för nyfödda, 2017: Olivia (riket; Alice) och Leon/Oliver (William)
 • Döda: 253 personer
 • Inflyttade totalt: 3 492 personer
 • Utflyttade totalt: 4 473 personer
 • Flyttningsöverskott totalt: 1 019 personer
 • Inrikes inflyttade: 3 109 personer
 • Inrikes utflyttade: 2 334 personer
 • Inrikes flyttningsöverskott: 775 personer
 • Invandring: 383 personer
 • Utvandring: 139 personer
 • Invandringsöverskott: 123 personer
 • Medelålder: 39,2 år (40,2 år kvinnor/38,2 år män)
 • Medelålder vid första barnets födelse: 30,1 år kvinnor/32,5 år män (2017)
 • Medellivslängd: 82,41 år (84,10 år kvinnor/80,72 år män)
 • Antal hushåll: 28 326 stycken (2017-12-31. 803 fler än 2016)
 • Ensamstående hushåll (med och utan barn): 42,5 procent
 • Sammanboende hushåll (med och utan barn): 50,5 procent
 • Övriga hushåll (med och utan barn): 7,0 procent
 • Genomsnittshushåll: 2,33 personer/hushåll (2,34 personer/hushåll, 2016-12-31)
 • Genomsnittlig bostadsarea: 39 m²/invånare
 • Utländsk bakgrund: 22,2 procent
 • Utrikes födda: 16,8 procent

Socioekonomiska fakta

 • Företag med säte i Mölndal: 5 775 stycken (augusti 2018)
 • Arbetsställen: 7 029 stycken (augusti 2018)
 • Arbetstillfällen (dagbefolkning): 39 944 stycken (2016)
 • Förvärvsarbetande: 65,8 procent (33 788 personer)
 • Kommunanställda (månadsavlönad personal, 2018-07-31): 4 839 personer varav 3 800 kvinnor (79 procent) och 1 039 män (21 procent)
 • Inpendling: 28 581 personer
 • Utpendling: 22 353 personer
 • Nettopendling: 6 228 personer
 • Arbetslöshet: 3,8 procent, 1 275 personer (juli 2018)
 • Skattesats, totalt: 31,74 procent (2018)
 • Skattesats till kommunen: 20,26 procent
 • Skattekraft (skatteunderlag per inv.): 225 075 kr/inv.
 • Ekonomiskt bistånd, 20- år (2016): 38,3 tkr (index 117,5 jämfört med riket)
 • Biståndsmottagare: 2,8 procent
 • Sammanräknad förvärvsinkomst, median (20- år, år 2016): 316 600 kr/år (278 100 kvinnor/360 100 män)
 • Sammanräknad förvärvsinkomst, medel (20- år, år 2016): 337 200 kr/år (291 100 kvinnor/384 800 män)
 • Högutbildade, 25-64 år (2017): 36 procent (40 procent kvinnor/32 procent män)
 • Valdeltagande, riksdag (2014): 87,5 procent (50,8 procent kvinnor/49,2 procent män)
 • Valdeltagande, kommunfullmäktige (2014): 85,5 procent (50,7 procent kvinnor/49,3 procent män)
 • Ohälsotal: 22,9/dagar (28,2 kvinnor/17,8 män)
 • Anmälda brott/100 000 invånare: 3 940 stycken (1:a halvåret 2018, prel.)

Kommunrapporter

Kommunfakta och kartor

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Anita Brnic Kristo
Enhetschef
Samordning för hållbarhet
031-315 14 10
anita.brnic-kristo@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-08-26 19.16