Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Statistik Mölndal

Välkommen till Mölndals stads statistiksidor. Nedan hittar du den mest efterfrågade statistiken om vår kommun. Statistiken är uppdelad ämnesvis och kommer främst från Statistiska centralbyrån, SCB. På de efterföljande statistiksidorna har vi publicerat faktatexter, tabeller med mera, som vi hoppas att du kan ha nytta av.

Mölndal är den tredje folkrikaste kommunen i Västra Götalands län efter Göteborg och Borås. Under 2017 ökade Mölndals befolkning med 1 656 personer eller 2,6 procent och på nyårsaftonen fanns 66 121 folkbokförda personer i kommunen. Motsvarande tidpunkt föregående år hade befolkningen ökat med 1 125 personer eller 1,8 procent.

Demografiska fakta

 • Landareal: 145,84 km²
 • Befolkningstäthet: 453,4 invånare/km² (2018)
 • Folkmängd: 66 121 invånare (33 022 kvinnor/33 099 män, 2017-12-31)
 • Västra Mölndal: 32 050 invånare (16 183 kvinnor/15 867 män)
 • Östra Mölndal: 11 564 invånare (5 735 kvinnor/5 829 män)
 • Västra Lindome: 4 371 invånare (2 155 kvinnor/2 216 män)
 • Östra Lindome: 9 842 invånare (4 923 kvinnor/4 919 män)
 • Västra Kållered: 2 832 invånare (1 372 kvinnor/1 460 män)
 • Östra Kållered: 5 385 invånare (2 637 kvinnor/2 748 män)
 • På kommunen skrivna: 77 invånare (60 kvinnor/17 män)
 • Folkökning: 1 656 personer (2,6 procent, 2017-12-31)
 • Födda: 699 personer
 • Vanligast tilltalsnamnet för nyfödda, 2017: Olivia (riket; Alice) och Leon/Oliver (William)
 • Döda: 493 personer
 • Födelseöverskott: 206 personer
 • Inflyttade totalt: 6 403 personer
 • Utflyttade totalt: 4 958 personer
 • Flyttningsöverskott totalt: 1 445 personer
 • Inrikes inflyttade: 5 728 personer
 • Inrikes utflyttade: 4 674 personer
 • Inrikes flyttningsöverskott: 1 054 personer
 • Invandring: 675 personer
 • Utvandring: 284 personer
 • Invandringsöverskott: 391 personer
 • Medelålder: 39,2 år (40,2 år kvinnor/38,2 år män)
 • Medelålder vid första barnets födelse: 30,1 år kvinnor/32,5 år män (2017)
 • Medellivslängd: 82,41 år (84,10 år kvinnor/80,72 år män)
 • Antal hushåll: 28 326 stycken (2017-12-31. 803 fler än 2016)
 • Ensamstående hushåll (med och utan barn): 42,5 procent
 • Sammanboende hushåll (med och utan barn): 50,5 procent
 • Övriga hushåll (med och utan barn): 7,0 procent
 • Genomsnittshushåll: 2,33 personer/hushåll (2,34 personer/hushåll, 2016-12-31)
 • Genomsnittlig bostadsarea: 39 m²/invånare
 • Utländsk bakgrund: 22,2 procent
 • Utrikes födda: 16,8 procent

Socioekonomiska fakta

 • Företag med säte i Mölndal: 5 775 stycken (augusti 2018)
 • Arbetsställen: 7 029 stycken (augusti 2018)
 • Arbetstillfällen (dagbefolkning): 39 944 stycken (2016)
 • Förvärvsarbetande: 65,8 procent (33 788 personer)
 • Kommunanställda (månadsavlönad personal, 2018-07-31): 4 839 personer varav 3 800 kvinnor (79 procent) och 1 039 män (21 procent)
 • Inpendling: 28 581 personer
 • Utpendling: 22 353 personer
 • Nettopendling: 6 228 personer
 • Arbetslöshet: 3,8 procent, 1 275 personer (juli 2018)
 • Skattesats, totalt: 31,74 procent (2018)
 • Skattesats till kommunen: 20,26 procent
 • Skattekraft (skatteunderlag per inv.): 225 075 kr/inv.
 • Ekonomiskt bistånd, 20- år (2016): 38,3 tkr (index 117,5 jämfört med riket)
 • Biståndsmottagare: 2,8 procent
 • Sammanräknad förvärvsinkomst, median (20- år, år 2016): 316 600 kr/år (278 100 kvinnor/360 100 män)
 • Sammanräknad förvärvsinkomst, medel (20- år, år 2016): 337 200 kr/år (291 100 kvinnor/384 800 män)
 • Högutbildade, 25-64 år (2017): 36 procent (40 procent kvinnor/32 procent män)
 • Valdeltagande, riksdag (2014): 87,5 procent (50,8 procent kvinnor/49,2 procent män)
 • Valdeltagande, kommunfullmäktige (2014): 85,5 procent (50,7 procent kvinnor/49,3 procent män)
 • Ohälsotal: 22,9/dagar (28,2 kvinnor/17,8 män)
 • Anmälda brott/100 000 invånare: 3 940 stycken (1:a halvåret 2018, prel.)

Kommunrapporter

Kommunfakta och kartor

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Åsa Kramér
Analytiker
Samordning för hållbarhet
031-315 14 36
asa.kramer@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-08-15 18.15