Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Folkhälsa och levnadsförhållanden

Hur mår Mölndalsborna? Här hittar du samlad statistik om hälsoläget i Mölndals stad. Statistiken är utgångspunkten i arbetet för god folkhälsa och social hållbarhet, eftersom den ger oss en bild av invånarnas levnadsförhållanden. Utifrån denna bild kan vi lyfta fram likheter, skillnader och behov och få ett underlag för vad som ska prioriteras i arbetet.

Välfärdsrapport 2016

Folkhälsorådet har sammanställt Välfärdsrapport 2016PDF som beskriver Mölndalsbornas livsvillkor och hälsa. Syftet är att rapporten ska vara ett underlag i arbetet för en socialt hållbar utveckling.

Ungdomsenkäten LUPP

Ungdomsenkäten LUPP har genomförts två gånger i Mölndal, hösten 2013 och hösten 2017. Enkäten går till alla ungdomar i åk 8 och till så många vi kan nå i år 2 på gymnasiet. Syftet med enkäten är att få en samlad bild av hur ungdomarna i Mölndal upplever sin livssituation, i skolan, i hemmet och på fritiden.

Det är myndigheten för civilsamhälles och ungdomsfrågor som står bakom LUPP-enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken).

Nationella folkhälsoenkäten

Detta är en undersökning av hälsa och livsvillkor som genomförs i stora delar av landet. Enkäten sänds ut till ett slumpmässigt urval av personer i åldrarna 16-84 år och ger en bild av hur människor upplever sin hälsa. I kommunerna i Västra Götaland görs enkäten vart tredje år och genomförs under våren 2018.

Statens folkhälsoinstitut

Statistiska centralbyrån

Hos Statistiska centralbyrån kan du hitta statistik om exempelvis jämställdhet, barns hälsa och relationer, hur mycket tid den genomsnittlige svensken lägger på fritidsaktiviteter, hur många som avstått från att gå ut för att de känt sig otrygga och hur många som är medlemmar i ett politiskt parti.

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Hillevi Funck
Folkhälsoplanerare
Stadsledningsförvaltningen
031-315 13 15
0707-69 03 73
hillevi.funck@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-09 14.24