Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Ungdomsenkäten Lupp

Enkäten Lupp genomförs bland ungdomar i årskurs 8 och andra året på gymnasiet. Syftet är att få en samlad bild av hur ungdomar upplever sin livssituation i hemmet, i skolan och på fritiden.

Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Den genomförs för att vi som kommun ska få kunskap om ungas situation, erfarenheter och åsikter.

Resultatet blir ett verktyg vid planering av de verksamheter som möter barn och tonåringar. Tanken är också att det kan användas som utgångspunkt för diskussioner mellan ungdomar, föräldrar, personal och politiker.

Resultat och nuläge kring Lupp 2017

Enkäten genomfördes under hösten 2017 och resultatet har nu sammanställts i en rapport på lokal nivå.

I Göteborgsregionen var det nio kommuner som genomförde Lupp-enkäten samtidigt. Detta skapar ett underlag för en rapport där resultat från alla kommunerna ingår, vilken beräknas bli klar under hösten 2018.

Ungdomars analys av Lupp 2017

Tre gymnasieungdomar har utifrån Luppresultatet fått formulera egna tankar och förslag på vad man i staden kan göra för att öka samhällsengagemanget och det politiska intresset bland unga. Deras rapport finns att läsa nedan.

Resultat och analys av Lupp 2013

Lupp genomfördes förra gången 2013. Då var det sex kommuner i regionen som deltog. Resultatet från den enkäten går att läsa om via följande länkar:

Kontakt

Jennifer Yannelli Dehlén
Samordnare ungas inflytande
Kultur- och fritidsförvaltningen
0704-61 76 54
jennifer.yannelli-dehlen@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-06-27 10.35