Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kungörelse - samråd Vinbäret 21

Kungörelse - samråd

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Vinbäret 21.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning från fastigheten Vinbäret 21 för uppförandet av ytterligare ett enbostadshus med angöring från Södermalmsgatan. Planområdet består av området fastigheten Vinbäret 21 och omfattar ca 1600 m2 i privat ägo. Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan.

Information om planförslaget lämnas av Jonas Häggson, 031 - 315 14 31, jonas.haggson@molndal.se.


Planförslaget finns utställt enligt 5 kap. 11 § PBL (2010:900) under tiden 13:e juli – 31:e augusti 2018 i stadshusets entréhall och Mölndals stadsbibliotek. Förslaget finns även tillgängligt på Mölndals stads hemsida www.molndal.se/detaljplaner


Den som har synpunkter på planförslaget kan framföra dessa skriftligen till Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 431 82 Mölndal eller med e-post till planeringsutskottet@molndal.se, senast den 31 augusti.


Kontakt

Plan- och exploateringsutskottet
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 13 82
planexploatering@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-07-12 09.45