Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kungörelse - samråd Citronen 3

Syftet med detaljplanen är att ersätta befintlig kontorsbyggnad med ett flerbostadshus genom att ändra användningen i detaljplan från kontor till bostadsändamål och att tillskapa en gård med vistelseytor för de boende.

Planområdet är beläget mellan Krokslätt och Toltorpsdalen, cirka 3 kilometer från Mölndals innerstad och består av fastigheten Citronen 3 samt del av Toltorp 1:64. Planområdet avgränsas av Dalgångsgatan i väster och i norr, öster om planområdet finns en gångväg som förbinder Dalgångsgatan med Bigatan.

Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan från 2006.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Sofia Refsnes tel. 031-315 14 60, e-post: sofia.refsnes@molndal.se

Planförslaget finns utställt enligt 5 kap. 11 § PBL (2010:900) under tiden 20:e december 2018 – 31:e januari 2019 i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17, öppet mån.-tors. kl. 8.00-16.30 och fre. 8.00 – 16.00. Förslaget finns även tillgängligt på Mölndals stads hemsida www.molndal.se/detaljplaner

Den som har synpunkter på planförslaget kan framföra dessa skriftligen till Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 431 82 Mölndal eller med e-post till planeringsutskottet@molndal.se, senast den 31:e januari 2019. För mer information klicka HÄR.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering på sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-12-19 10.10