Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kungörelse - samråd Kamelen 10

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning av fastighet för att möjliggöra permanentboende på en centralt belägen plats i Mölndal kommun.

Planområdet omfattar fastigheten Kamelen 10 samt Toltorp 1:64 och avgränsas av Bigatan i söder, Kamelen 11 i väst och norr samt Kamelen 9 och 15 i öster.

Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Sofia Refsnes tel. 031-315 14 60, e-post: sofia.refsnes@molndal.se

Planförslaget finns utställt enligt 5 kap. 11 § PBL (2010:900) under tiden 20:e december 2018 – 31 januari 2019 i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17, öppet mån.-tors. kl. 8.00-16.30 och fre. 8.00 – 16.00. Förslaget finns även tillgängligt på Mölndals stads hemsida www.molndal.se/detaljplaner

Den som har synpunkter på planförslaget kan framföra dessa skriftligen till Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 431 82 Mölndal eller med e-post till planeringsutskottet@molndal.se, senast den 31:e januari 2019. För mer info klicka HÄR.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-12-19 10.01