Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kungörelse - samråd Västerbergsskolan m.m.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av lokaler för Västerbergsskolan, Bifrosts förskola, en sporthall, samt en klubbstuga.

Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan.

En liten bit kvartersmark längs Pinnharvsgatan kan komma behöva tas i anspråk som allmän plats.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Erika Lundén tel. 031-315 14 61, e-post: erika.lunden@molndal.se.

För utbyte av information och synpunkter inbjuder stadsbyggnadsförvaltningen till samrådsmöte 8 jan 2019, kl. 18.00 i Västerbergsskolans matsal, Pinnharvsgången 1.

Planförslaget finns utställt enligt 5 kap. 11 § PBL (2010:900) under tiden 20 dec 2018 – 30 jan 2019 i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17, öppet mån.-tors. kl. 8.00-16.30 och fre. 8.00 – 16.00. Förslaget finns även tillgängligt i Mölndals Stadsbibliotek Brogatan 40/Bergmansgatan 29, öppet mån-tors kl. 10 -20, fre 10 -18 och lörd 10-15, samt på Mölndals stads hemsida www.molndal.se/detaljplaner.

Synpunkter på planförslaget framförs skriftligen till Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 431 82 Mölndal eller med e-post till planeringsutskottet@molndal.se senast 30 jan 2019.

För mer information klicka HÄR.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-12-19 10.59