Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kungörelse- granskning detaljplan för Laman 2

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning från fastigheten Laman 2 för uppförandet av ytterligare ett enbostadshus.

Planområdet består av fastigheten Laman 2 samt Krokslätt 1:159. Planområdet omfattar ca 1600 m2 och består av kvartersmark. Marken inom planområdet är i privat- och kommunal ägo.

Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Sofia Refsnes tel. 031-315 14 60, e-post: sofia.refsnes@molndal.se

Planförslaget finns utställt enligt 5 kap. 11 § PBL (2010:900) under tiden 20:e december 2018 – 31:e januari 2019 i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17, öppet mån.-tors. kl. 8.00-16.30 och fre. 8.00 – 16.00. Förslaget finns även tillgängligt på Mölndals stads hemsida www.molndal.se/detaljplaner

Den som har synpunkter på planförslaget kan framföra dessa skriftligen till Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 431 82 Mölndal eller med e-post till planeringsutskottet@molndal.se, senast den 31:e januari 2019. För mer information klicka HÄR:

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN


Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-12-19 10.06