Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kungörelse Fågelsten 1:106

Kungörelse - samråd Detaljplan för Fågelsten 1:106

Samråd Detaljplan för Fågelsten 1:106

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av fyra stycken radhus med god anpassning till kringliggande bebyggelse i ett kollektivtrafiknära läge.

Planområdet är beläget i Ingemantorp, cirka 1,6 kilometer från Lindome centrum. Planområdet omfattar fastigheten Fågelsten 1:106 och avgränsas av Fågelsten 1:31 och Fågelsten S:4 i norr, Fågelsten 1:17 i väster och söder samt Fågelsten 1:20 i öster.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Sofia Refsnes tel. 031-315 14 60, e-post: sofia.refsnes@molndal.se.

Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 15 maj – 3 juni 2019 i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17, öppet mån-tors kl. 8.00-16.30 och fre 08.00-16.00. Planförslaget finns även utställt på Mölndals stadsbibliotek (våning 2), Brogatan 40/Bergmansgatan 29, öppet mån-tors kl. 10-20, fre 10-18 och lörd 10-15 samt på Mölndals stads hemsida http://www.molndal.se/detaljplaner

Den som har synpunkter på planförslaget kan framföra dessa skriftligen till Mölndals stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 431 82 Mölndal eller med e-post till planexploatering@molndal.se senast den 3 juni 2019. Den som inte senast under samrådstiden har framfört någon skriftlig synpunkt på planförslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

  •  

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-05-14 07.58