Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kungörelse Delbanco 1 m. fl.

Kungörelse Granskning Delbanco 1 m.fl.

Granskning
Detaljplan för fastigheten Delbanco 1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra komplettering av befintlig bostadsbebyggelse inom fastigheten Delbanco 1 med två nya flerbostadshus. Planförslaget innebär ett tillskott på ca 50 lägenheter.

Planområdet är beläget vid Delbancogatan i Enerbacken cirka en kilometer nordost om Mölndals innerstad. En mindre del av fastigheten Delbanco 1 föreslås som allmän plats och avses lösas in av staden. Förslaget överensstämmer med översiktsplanen (ÖP 2006).

Upplysningar om planförslaget lämnas av Lisa Östman tel. 031-315 14 57, e-post: lisa.ostman@molndal.se och Johan Wiik tel. 031-315 14 38, e-post: johan.wiik@molndal.se

Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 31 maj t.o.m. 5 juli 2019 i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17, öppet mån-tors kl. 8.00-16.30 och fre 8.00-16.00. Förslaget finns även utställt på Mölndals stadsbibliotek (våning 2), Brogatan 40/Bergmansgatan 29, öppet mån.-tors. kl. 10-20, fre. 10-18 och lörd. 10-15 samt på Mölndals stads hemsida http://www.molndal.se/detaljplaner

Den som har synpunkter på planförslaget kan framföra dessa skriftligen till Mölndals stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 431 82 Mölndal eller med e-post till planexploatering@molndal.se senast den 5 juli 2019. Den som inte senast under granskningstiden har framfört någon skriftlig synpunkt på planförslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

  •  

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-05-24 08.20