Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kungörelse - samråd Iden 6

Kungörelse - samråd Iden 6

Samråd
Detaljplan för Iden 6

Syftet är att möjliggöra fler lägenheter inom samma volym som tidigare beslutad detaljplan.

Planområdet är beläget i Broslätt, cirka 200 meter från Mölndals centrum. Planområdet omfattar fastigheten Iden 6 och avgränsas av fastigheterna Iden 8 och Iden 2 i norr, Iden 10 i väster och Iden 5 i öster samt Åby 1:88 i söder. Planområdet omfattar cirka 595 m² och är i privat ägo. Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen som tillhör planen.

Översiktsplanen för Mölndals stad 2006 anger att området är utpekat som ”Tätorts- och annan tät bebyggelse huvudsakligen bostäder”. Denna detaljplan bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Sofia Refsnes, 031 – 315 14 60

sofia.refsnes@molndal.se , Alexandra Romanov, 031 – 315 14 44

alexandra.romanov@molndal.se eller Axel Lindqvist, 031 – 10 98 97

axel.lindqvist@radar-arkplan.se

Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 10 juni – 1 juli 2019 i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17, öppet mån-tors kl. 8.00-16.30 och fre 08.00-16.00. Planförslaget finns även utställt på Mölndals stadsbibliotek (våning 2), Brogatan 40/Bergmansgatan 29, öppet mån-tors kl. 10-20, fre 10-18 och lörd 10-15 samt på Mölndals stads hemsida http://www.molndal.se/detaljplaner

Den som har synpunkter på planförslaget kan framföra dessa skriftligen till Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 431 82 Mölndal eller med e-post till planeringsutskottet@molndal.se, senast den 1 juli 2019. STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

  •  

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-06-05 11.05