Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kungörelse Avfallsplan 2021-2030

Kungörelse - samråd om förslag till ny avfallsplan 2021-2030

Samråd Förslag till ny avfallsplan för Göteborgsregionens tretton kommuner

Mölndals stad ställer ut förslaget till ny avfallsplan som tagits fram i samarbete med övriga kommuner i Göteborgsregionen. Avfallsplanen är lagstadgad (miljöbalken kap 15 § 41, nya föreskrifter NFS 2017:2) och beskriver mål och åtgärder för hur avfall ska tas om hand och förebyggas samt mål och åtgärder för nedskräpning.

Avfallsplanen omfattar såväl hushållsavfall som det avfall som uppkommer i kommunens egna verksamheter och sträcker sig till år 2030. Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar om planen.

Synpunkter

Allmänheten och andra intresserade är välkomna att ta del av förslaget och komma med synpunkter. Synpunkterna kan lämnas via e-post till tekniska@molndal.se eller brev till Tekniska förvaltningen, Mölndals stad 431 82 Mölndal. Märk e-postmeddelandet eller kuvertet med Synpunkt Avfallsplan.

Synpunkter ska vara tekniska förvaltningen tillhanda senast den 31 oktober 2019.

Ett fysiskt exemplar av avfallsplanen finns att läsa i stadshushallen på Göteborgsvägen 11-17 (huvudentré).

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-06-26 10.35