Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kungörelse Åbybergsgatan

Kungörelse - samråd

Detaljplan för bostäder och centrumutveckling vid Åbybergsgatan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av tre bostadskvarter i 5-7 våningar med centrumfunktioner i bottenvåningarna samt ett parkeringshus med kontorslokaler i de övre våningarna vid Åbybergsgatan. I områdets södra del ingår den befintliga Prytzparken. Fastigheterna som berörs är Mörten 4, Nejonögat 5, Norsen 2 och del av Åby 1:84.

Planområdet omfattar ca 2 hektar och ligger i Mölndals innerstad. Bostadskvarteret ligger norr om Åbybergsgatan. Marken ägs idag av Mölndals stad men markanvisats till privat exploatör. En mindre del mot Scandic hotell ägs av privat fastighetsägare. I förslaget är Åbybergsgatan och Prytzparken allmän platsmark.

Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan 2006.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Alexandra Romanov tel. 031-315 14 44, e-post: alexandra.romanov@molndal.se

För utbyte av information och synpunkter inbjuder stadsbyggnadsförvaltningen till samrådsmöte onsdagen den 4 september 2019, kl. 18.00 i Mölndals stadsbibliotek, rum Hajen.

Planförslaget finns utställt under tiden 26 augusti – 20 september 2019 i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17 samt Mölndals stadsbibliotek, plan 2, Bergmansgatan 29/Brogatan 40. Förslaget finns även tillgängligt på Mölndals stads hemsida: www.molndal.se/detaljplaner.

Den som har synpunkter på planförslaget kan framföra dessa skriftligen till Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 431 82 Mölndal eller med e-post till planexploatering@molndal.se, senast den 20 september 2019.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

  •  

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-05 07.57