Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kungörelse Stiernhielm 6 och 7

Kungörelse - granskning Stiernhielm 6 och 7

Granskning
Detaljplan för bostäder m.m. inom fastigheterna Stiernhielm 6 och 7 m.fl.

Planområdet är beläget mellan Bifrostgatan och Wallinsgatan, cirka en kilometer norr om Mölndals innerstad. I området finns en byggnad för kontors- och vårdverksamhet, markparkering samt ett mindre grönområde.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 250 lägenheter samt utökad byggrätt för kontors- och vårdändamål. Bifrostgatan föreslås samtidigt få en ändrad karaktär från transportled till stadsgata med ny anslutning mot Wallinsgatan. Detaljplanen syftar även till att genomföra en fastighetsreglering för fastigheterna Bosgården 1:36 och 1:39. Planförslaget avviker delvis från översiktsplanen (ÖP 06). Viss yta redovisad som verksamhetsmark planeras som bostäder.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Björn Winstrand tel. 031-315 14 19, e-post: bjorn.winstrand@molndal.se och Johan Wiik tel. 031-315 14 38, e-post: johan.wiik@molndal.se

Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 26 september t.o.m. 24 oktober 2019 i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17, öppet mån-tors kl. 8.00-16.30 och fre 8.00-16.00. Förslaget finns även utställt på Mölndals stadsbibliotek (våning 2), Brogatan 40/Bergmansgatan 29, öppet mån.-tors. kl. 10-20, fre. 10-18 och lörd. 10-15 samt på Mölndals stads hemsida http://www.molndal.se/detaljplaner.

Den som har synpunkter på planförslaget kan framföra dessa skriftligen till Mölndals stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 431 82 Mölndal eller med e-post till planexploatering@molndal.se senast den 24 oktober 2019. Den som inte senast under granskningstiden har framfört någon skriftlig synpunkt på planförslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-20 10.03