Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kungörelse Dvärred 2:22

Kungörelse granskning detaljplan Dvärred 2:22

Granskning

Detaljplan för Dvärred 2:22

Syftet med detaljplanen är att flytta ett markreservat (u-område) som inte ligger där befintliga ledningar ligger inom markerat område på gällande detaljplan och fastigheten Dvärred 2:22. Syftet är också att skydda den fornlämning som finns i planområdet.

Planområdet är beläget i Lindome, cirka 4 kilometer från Lindome centrum. Planområdet omfattar del av fastigheten Dvärred 2:22 och avgränsas av Dvärred 2:136 och Dvärred 2:23 i öster, Sagered 3:10 i nordväst och Dvärred 2:63 i sydväst.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Sofia Refsnes, tel. 031-315 14 60 e-post: sofia.refsnes@molndal.se

Planförslaget finns utställt för samråd under tiden 2 – 23 december 2019 i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17, öppet mån-tors kl. 8.00-16.30 och fre 08.00-16.00. Planförslaget finns även utställt på Mölndals stadsbibliotek (våning 2), Brogatan 40/Bergmansgatan 29, öppet mån-tors kl. 10-20, fre 10-18 och lörd 10-15 samt på Mölndals stads hemsida http://www.molndal.se/detaljplaner

Den som har synpunkter på planförslaget kan framföra dessa skriftligen till Mölndals stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 431 82 Mölndal eller med e-post till planexploatering@molndal.se senast den 23 december 2019.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

  •  

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-11-29 09.35