Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kungörelse Toltorp 1:219

Kungörelse granskning detaljplan Toltorp 1:219

Granskning
Detaljplan för Toltorp 1:219

Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintlig fastighet för boende på en centralt belägen plats i Mölndal kommun.

Planområdet är beläget i Toltorp, cirka 2,2 kilometer från Mölndals innerstad. Planområdet omfattar fastigheten Toltorp 1:219 och avgränsas av Toltorp 1:352 i väster och söder, Toltorp 1:217 i öster, Toltorp 1:315 i norr samt Safjället 1 i sydöst.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Sofia Refsnes, tel. 031-315 14 60 e-post: sofia.refsnes@molndal.se

Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 2 – 23 december 2019 i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17, öppet mån-tors kl. 8.00-16.30 och fre 08.00-16.00. Planförslaget finns även utställt på Mölndals stadsbibliotek (våning 2), Brogatan 40/Bergmansgatan 29, öppet mån-tors kl. 10-20, fre 10-18 och lörd 10-15 samt på Mölndals stads hemsida http://www.molndal.se/detaljplaner

Den som har synpunkter på planförslaget kan framföra dessa skriftligen till Mölndals stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 431 82 Mölndal eller med e-post till planexploatering@molndal.se senast den 23 december 2019.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

  •  

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-11-29 09.38