Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Del av Hälsan 1,2,3 o ch Åby 1:84

Kungörelse - samråd detaljplan del av Hälsan 1,2,3 och Åby 1:84

Samråd
Detaljplan för del av Hälsan 1, 2 och 3 samt Åby 1:84

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av en simhall, komplettering av friidrottsläktaren med ett tak samt komplettering av tak och väggar runt bandybanan. Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

Planområdet är beläget drygt 1,5 kilometer från Mölndals innerstad och i anslutning till Fässbergsmotet och Söderleden. Planområdet omfattar del av Hälsan 1, 2 och 3 samt del av Åby 1:84. Det är uppdelat i två delområden och omfattar cirka 66 000 m². Fastigheterna ägs av Mölndals stad.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Sofia Refsnes tel. 031-315 14 60, e-post: sofia.refsnes@molndal.se

Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 9 – 30 januari 2020 i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17, öppet mån-tors kl. 8.00-16.30 och fre 08.00-16.00. Planförslaget finns även utställt på Mölndals stadsbibliotek (våning 2), Brogatan 40/Bergmansgatan 29, öppet mån-tors kl. 10-20, fre 10-18 och lörd 10-15 samt på Mölndals stads hemsida http://www.molndal.se/detaljplaner

Den som har synpunkter på planförslaget kan framföra dessa skriftligen till Mölndals stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 431 82 Mölndal eller med e-post till planexploatering@molndal.se senast den 30 januari 2020. STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

  •  

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-08 07.28