Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Kungörelse Vargen 2

Kungörelse Vargen 2

Ansökan har inkommit avseende tidsbegränsat bygglov för personalbod på del av fastigheten Vargen 2 (Hökegårdsgatan/ Soltorpsgatan).

Åtgärden strider mot detaljplanen eftersom byggnaden är placerad på prickad mark, d.v.s. mark som icke får bebyggas. Boden har sedan tidigare haft tidsbegränsat lov och står redan på platsen. Ansökan avser tiden till och med 2022-08-22.

Sakägare, hyresgäster och boende kan framföra synpunkter skriftligt till byggnadsnämnden senast 2020-02-28.

Handlingar finns tillgängliga på stadsbyggnadsförvaltningen Tel:031-3151400 eller byggnadsnamnden@molndal.se.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-04 14.13