Kommunfullmäktiges sammanträde  2020‑10-21

Kungörelse

Sammanträdet startar kl. 18.00 i Folkets Hus, biografen Möllan. 

Allmänheten är välkommen att närvara. Med anledning av rådande situation uppmanar vi dig som känner dig sjuk att följa myndigheternas rekommendationer och stanna hemma för att minska risken för smittspridning. Lyssna gärna på mötet hemifrån .

Ärenden

Upprop

Val av protokollsjusterare

Meddelanden

Delårsuppföljning med fokus på kommunfullmäktiges mål

Delårsrapport per 31 augusti 2020

Val av ersättare (V) till social- och arbetsmarknadsnämnden

Val av ersättare (SD) till kommunstyrelsen

Val av ledamot (SD) till tekniska nämnden

Val av ledamot (SD) till vård- och omsorgsnämnden

Val av styrelseledamot (SD) till Mölndal Energi AB, ordinarie bolagsstämma 2020-2021

Val av styrelseledamot (SD) till Mölndals Parkerings AB, ordinarie bolagsstämma 2020-2021

Befrielse från uppdrag, ersättare (KD) i kommunfullmäktige

Befrielse från uppdrag, ledamot (KD) i social- och arbetsmarknadsnämnden

Befrielse från uppdrag, ersättare (S) i miljönämnden

Befrielse från uppdrag, ledamot (L) i kommunens revisorer

Taxor för Räddningstjänsten Storgöteborg

Justering av taxa för plan- och exploateringsutskottets- och byggnadsnämndens verksamheter

Godkännande av genomförandeavtal 39-2020 avseende detaljplan för Åbybergsgatan, Mölndal

Godkännande av överlåtelseavtal 44, 45, 46, 47, 48 och 49-2020 avseende detaljplan för Åbybergsgatan, Mölndal

Antagande av detaljplan för Åbybergsgatan, Mölndal

Redovisning av obesvarade motioner 2020

Redovisning av uppdrag, lämnade av kommunfullmäktige till styrelse och nämnder

Handlingar till de ärenden som ska behandlas finns på sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-10-14 15.57