Justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskotts sammanträde 2021‑02‑09

Tillkännagivande Kungörelse Kungörelse - samråd

Protokollet justerades den 15 februari 2021 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 7 - 12 tillkännages från och med 15 februari till och med 8 mars 2021.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad