Justerat protokoll från skolnämndens sammanträde 2021‑05‑19

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 25 maj 2021 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 41-49 tillkännages från och med 26 maj till och med 16 juni 2021.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad