Justerat protokoll från kommunens revisorers sammanträde 2021‑05-25

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 27 maj 2021 och förvaras i stadshuset.
Protokollets §§ 49-57 tillkännages från och med 28 maj till och med 18 juni 2021.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad