Justerat protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021‑05‑31

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 1 juni 2021 och förvaras i stadshuset.
Protokollet §§ 47-62 tillkännages från och med den 1 juni till och med den
22 juni 2021.

Kontakt

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad