Justerat protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2021‑05-26

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 2 juni 2021 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 80-94 tillkännages från och med den 2 juni till och med den 23 juni 2021.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad