Justerat protokoll från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2021‑05‑27

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 1 juni 2021 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 52-66 tillkännages från och med 2 juni till och med 23 juni 2021.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad