Justerat protokoll från social- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-06-03

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 5 juni och förvaras digitalt på social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Protokollet avser §§ 34-39 och tillkännages från och med 7 juni till och med 28 juni 2021.

Kontakt

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad