Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-16

Kungörelse

Sammanträdet startar kl. 18.00, Mölndals stadshus.

Allmänheten är välkommen att närvara. Med anledning av rådande situation uppmanar vi dig som känner dig sjuk att följa myndigheternas rekommendationer och stanna hemma för att minska risken för smittspridning. Lyssna gärna på mötet hemifrån.

Ärenden

Upprop

Val av protokollsjusterare

Meddelanden

Val av ersättare (L) till servicenämnden

Val av ersättare (SD) till byggnadsnämnden

Befrielse från uppdrag, ledamot (S) i byggnadsnämnden

Befrielse från uppdrag, ersättare (C) i byggnadsnämnden

Förlängning av tillfälligt beslut för möjliggöra digitala sammanträden för nämnder

Förutsättningar för kommunstyrelsens delegation avseende beslut om vistelseförbud

Revidering av ägardirektiv för delägda kommunala bolag - Grefab AB, Gryaab AB, Renova AB och Renova Miljö AB

Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för direktionen för Tolkförmedling Väst 2020

Bostadsförsörjningsprogram för Mölndals stad 2021

Förvaltningsövergripande integrationsstrategi

Svar på motion (S) om Viable cities

Handlingar till de ärenden som ska behandlas finns på sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad