Justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021‑06-08

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 10 juni 2021 och förvaras i stadshuset.
Protokollets § 77 tillkännages från och med 10 juni till och med 1 juli 2021.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad