Kungörelse - Samråd om förslag till nya avfallsföreskrifter

Kungörelse - samråd om förslag till nya avfallsföreskrifter för Mölndals stad.

Mölndals stad har tagit fram förslag på nya lokala avfallsföreskrifter (TEN 00209/2021) som beskriver stadens och invånarnas ansvar för hantering av avfall.

Samrådshandlingarna finns även att ta del av på följande plats:

  • Kontaktcenter, Göteborgsvägen 11-17, Mölndal.
    Besökstid måndag - fredag från kl. 12.

Varför behöver föreskrifterna uppdateras?

  • Ändringar i Miljöbalken gjordes under 2020 för att harmonisera med EU-lagstiftning. Till exempel användning av begreppet kommunalt avfall istället för hushållsavfall.
  • Ändringar i Avfallsförordning. Av samma skäl som ovan.
  • Ny förordning om hantering av Farligt avfall.
  • Ny förordning om borttagande av producentansvar på returpapper, samt att detta blivit kommunalt ansvar.

Skicka in dina synpunkter

Skriftliga synpunkter ska vara oss tillhanda senast den 15 september 2021 via e-post tekniska@molndal.se eller brev till:

Tekniska förvaltningen
Mölndals stad
431 82 Mölndal

Märk din synpunkt med "Samråd lokala avfallsföreskrifter".

Relaterad information

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad