Justerat protokoll från kommunstyrelsens lokalstrategiska utskotts sammanträde 2021‑08-19

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 27 augusti 2021 och förvaras i stadshuset.
Protokollets §§ 49-55 tillkännages från och med 30 augusti till och med
20 september 2021.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad