Justerat protokoll från Nämnden för överförmyndare i samverkans sammanträde 2021‑09-09


Tillkännagivande

Protokollet justerades den 9 september 2021 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 62-77 tillkännages från och med den 10 september till och med den 1 oktober 2021.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad