Justerat protokoll från servicenämnden sammanträde 2021‑09-30

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 1 oktober 2021 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 44 - 49 tillkännages från och med 5 oktober till och med 26 oktober 2021.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad